ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ

ตำแหน่ง

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

05 ธันวาคม 2565 / 13.40 น.

📣พช.ราชบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และ kick off กิจกรรมเนื่องใน “วันดินโลก 5 ธันวาคม 2565”

⏰วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ สระน้ำสาธา [...]

03 ธันวาคม 2565 / 17.21 น.

📣พช.ราชบุรี ระดมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อเเห่งชาติ 5 ธัวาคม 2565

⏰วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ วัดขนอน ตำบ [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ลิงค์แบนเนอร์