OTOP ราชบุรี >> วุ้นดำเนิน

ผลิตวุ้นมะพร้าว นำมะพร้าวน้ำหอมมาแปรรูปเป็นวุ้นมะพร้าว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ มีแหล่งผลิตอยู่ที่ บ้านทุ่งเจริญ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ยังไม่ได้รับการจัดสรรดาว

(Visited 1 times, 1 visits today)