OTOP ราชบุรี >> ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากฟางข้าว

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากฟางข้าว สร้างการจัดการทรัพยากรจกธรรมชาติอย่างเป็นระบบ นำมาแปรรูปเป็นกระถางต้นไม้ นาฬิกา เชิงเทียน แก้วกระดาษ เป็นต้น มีแหล่งผลิตอยู่ที่ บ้านทุ่งทอง ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ยังไม่ได้รับการจัดสรรดาว

(Visited 1 times, 1 visits today)