OTOP ราชบุรี >> ข้าวตังหน้าธัญพืช

ผลิตกล้วยหน้าธัญพืช ข้าวตังหน้าธัญพืช ซึ่งเป็นผลิตผลด้านการเกษตร โดยเกิดจากการรวมกลุ่มของแม่บ้านที่ว่างจากการทำนาข้าว ได้นำความรู้ภูมิปัญญาด้านการแปรรูป สร้างรายได้ให้กับชุมชนมีแหล่งผลิตอยู่ที่ บ้านท่าต้นจันทน์ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว

(Visited 1 times, 1 visits today)