OTOP ราชบุรี >> กุนเชียงจินตนา

ผลิตกุนเชียง หมู ไก่ ปลา นำผลผลิตด้านเกษตรมาแปรรูป เป็นการนำภูมิปัญญาด้านการถนอมอาหาร มาสร้างมูลค่า สร้างรายได้ให้กับชุมชน มีแหล่งผลิตอยู่ที่ บ้านดีบอน ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว

(Visited 1 times, 1 visits today)