28 มีนาคม 2559 จังหวัดราชบุรี เตรียมความพร้อมโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวปี 2559 ร่วมกับผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรในหมู่ที่ 6 บ้านวัดปรกเจริญ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ผู้นำอช.และภาคีเครือข่าย ปลัดอบต.วัฒนธรรม สาธารณสุข กศน.เข้าร่วม

28 มีนาคม 2559 จังหวัดราชบุรี เตรียมความพร้อมโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวปี 2559 ร่วมกับผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรในหมู่ที่ 6 บ้านวัดปรกเจริญ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ผู้นำอช.และภาคีเครือข่าย ปลัดอบต.วัฒนธรรม สาธารณสุข กศน.เข้าร่วม

(Visited 1 times, 1 visits today)