“หัตถศิลป์” กระเป๋าหนังตัดและเย็บด้วยมือตำบลคุ้งน้ำวน

คุณสมเก๊ยรติ เสริมศิริปัญญา ผู้แทนกลุ่มกระเป๋าหนังคุ้งน้ำวน ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว ตัดและเย็บด้วยมือ ทำจากหนังวัวฟอก ฝาด ถัก ร้อย ตอก ด้วยมือ โดยมีสมาชิกเป็นคนในชุมชนกว่า 200 ครัวเรือน ทั้งผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน คนพิการ แม่บ้าน และผู้ที่ว่างงาน ได้เข้ามาเย็บกระเป๋็าเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยกระเป๋านี้จะมีรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย เหมาะสำหรับใช้เอง หรือเป็นของฝาก ราคาย่อมเยาว์

(Visited 1 times, 1 visits today)