ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านราชบุรี วัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ “ผ้าทอราชบุรี ศักดิ์ศรีภูมิปัญญาไทย”

คุณปู ดลตวรรณ มณีจันทร์ คณะกรรมการ
ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านราชบุรี วัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เล่าให้ฟังว่า ผ้าจกดอนแร่เป็นผ้าจกที่มีลายที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง เช่น ลายกาบ ลายกาบดอกแก้ว และลายนกคู่กินน้ำฮ่วมเต้า พบมาในชุมชนไท-ยวน ตำบลดอนแร่ ตำบลห้วยไผ่ ตำบลหนองปลาหมอและตำบลรางบัว โดยลักษณะของการจก จะประกอบด้วยหลากหลายของลวดลาย และจะมีการจกลายแน่นเต็มผืนผ้า มีการเว้ยพื้นต่ำไว้น้อย ทำให้ลดความเด่นชัดของลายหลักลงไป โดยจะคงสีสันของเส้นใยเป็นสีแดงเป็นหลัก จะไม่นิยมใช้เส้นใยหลายสี และตีนจกจะมีความกว้างประมาณ 14-15 นิ้ว

กระบวนการขั้นตอนการผลิต
– การวางแบบลาย
– การหาเส้นด้าย-ไหม ให้สีกลมกลืนกัน
– เริ่มทอผ้าและจกลายแต่ละลายให้สอดคล้องกันจนแล้วเสร็จ
– ตรวจสอบความเรียบร้อย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
– มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์
– มีความละเอียดปราณีต
– มีสีสันสวยงามและสีไม่ตก
– มีสีที่เป็นเอกลักษณ์ คือ สีเขียว สีแดง สีดำ
– การดูแลรักษาง่ายใส่สบาย
– เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ติดต่อได้ที่ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านราชบุรี วัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ 38 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 081-8683426

(Visited 1 times, 1 visits today)