ราชบุรี คัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศฯ ระดับจัหวัด บ้านแพะ หมู่ที่ 16 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 13.30 น. นักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี คัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศฯ บ้านแพะ หมู่ที่ 16 ตำบลหนองปลาหมอ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)