ราชบุรี คัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด บ้านหนองงูเหลือ ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ติดตามหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 3  ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)