ราชบุรี ดำเนินโครงการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต

วันที่ 16 มีนาคม 2561 จังหวัดราชบุรี ดำเนินโครงการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน  ณ บ้านแพะ  หมู่ที่  16 ตำบลหนองปลาหมอ  อำเภอบ้านโป่ง

(Visited 1 times, 1 visits today)