ราชบุรี เปิด “ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้จังหวัดราชบุรี” (Kick Off)

วันที่ 5 ธ.ค. 2560 เวลา 18.00 น.  นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้จังหวัดราชบุรี” (Kick Off) ดำเนินงานโดยนายอนัษฐพงษ์  วิหคเหิร  พัฒนาการจังหวัดราชบุรี และภาคีเครือข่าย โดยมี

(Visited 1 times, 1 visits today)