ราชบุรี อบรมการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 19 – 21  มีนาคม 2561  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี  โดยกลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนอบรมการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่ม เป้าหมายได้แก่      ผู้แทนตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตำบลหนองปลาหมอ  จำนวน 35 คน   ณ ที่ทำการชมรมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองปลาหมอ  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)