ราชบุรี “พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP เชิงอนุรักษ์ ดอนเอ๋ย ดอนคา

วันที่ 18 มกราคม2561 เวลา 09.00 น. ณ  ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี   นายอนัษฐพงษ์ วิหคเหิร พัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางทศมนพร พุทธจันทรา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP เชิงอนุรักษ์          ปี 2561 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนให้กับชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)