ราชบุรี “พัฒนาการจังหวัดราชบุรีเยี่ยมชม สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ร้านพรีเมี่ยมมาร์เก็ต”

วันที่ 19 มกราคม 61 เวลา 11.30 น. นายอนัษฐพงษ์ วิหคเหิร พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางทศมนพร พุทธจันทรา หัวหน้า  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และ นางสุรญาณี จั่นบำรุง ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เยี่ยมชม สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ร้านพรีเมี่ยมมาร์เก็ต  แหล่งรวมสินค้า OTOP พรีเมี่ยม จังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)