ราชบุรี “พัฒนาการจังหวัดราชบุรีเยี่ยมชม สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ร้านพรีเมี่ยมมาร์เก็ต”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 19 มกราคม 61 เวลา 11.30 น. นายอนัษฐพงษ์ วิหคเหิร พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางทศมนพร พุทธจันทรา หัวหน้า  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และ นางสุรญาณี จั่นบำรุง ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เยี่ยมชม สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ร้านพรีเมี่ยมมาร์เก็ต  แหล่งรวมสินค้า OTOP พรีเมี่ยม จังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)