ราชบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  มอบหมายให้นายวิสิษฐ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีนายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นางสาวแสงจันทร์ แก้วประทุมรัศมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี ตลอดจนพัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และแกนนำหมู่บ้านฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)