ราชบุรี “ประชุมขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ พิเศษ/2561 “

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายอนัษฐพงษ์  วิหคเหิร  พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด/คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)