ราชบุรี ติดตามการจัดเก็บข้อมูล กชช 2 ค

วันที่ 16  พฤษภาคม 2560  นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ติดตามการบริหารการจัดเก็บข้อมูล กชช. 2 ค  ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)