ราชบุรี จัดแถลงข่าวโครงการตลาดประชารัฐ

วันที่ 3 พ.ย. 60 เวลา17.30 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดแถลงข่าวโครงการตลาดประชารัฐ จังหวัดราชบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยและไม่มีสถานที่ที่จำหน่ายสินค้า ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)