ราชบุรี>>สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดราชบุรี

ราชบุรี>>สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดราชบุรี วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.30 น. นายฑรัต เหลืองสะอาด นายอำเภอวัดเพลง พร้อมด้วยนางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ นางสุนทรี แก้วกรอง พัฒนาการอำเภอวัดเพลง พร้อมด้วยนักวิชาการพัฯาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นำคณะคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Senior Executive Course ของสถาบัน National Institute for Policy and Strategic Studies (NIPSS) ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบางกล้วย หมู่ที่ 8 ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง

(Visited 1 times, 1 visits today)