ราชบุรีรับคณะกรรมการพิจารณากิจกรรมประกวดหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี

นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ,พัฒนาการอำเภอบ้านโป่ง และทีมงานพร้อมด้วยผู้นำชุมชนและภาคีการพัฒนา ร่วมต้อนรับท่านผู้ตรวจไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมฯ และคณะกรรมการ ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาประกวดหมู่บ้านและตำบลสารสนเทศฯ ปี 2561

(Visited 1 times, 1 visits today)