พัฒนาการจังหวัดร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี

วันที่ 12 มีนาคม 2561  นายสุทธิรักษ์  หงสะมัต  พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี จังหวัดราชบุรี เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)