ปลานิลแดดเดียว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านอ้ออีเขียว อ.บ้านโป่ง

ปลานิลแดดเดียว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านอ้ออีเขียว อ.บ้านโป่ง
ผลการคัดสรร ระดับ 5 ดาว ประเภท อาหาร
ที่อยู่ 53/2 ม.2 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โทร 081-1928575

(Visited 1 times, 1 visits today)