นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รับฟังบรรยายสรุปการขับเคลื่อนหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม

17 ม.ค. 61 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี     นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 4 นายอนัษฐพงษ์ วิหคเหิร พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังบรรยายสรุป จาก นายสุทธิเดช ริมธีระกุล นายกเทศมนตรี  ตำบลเจ็ดเสมียน ถึงแนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม        จังหวัดราชบุรี ปี 2561

(Visited 1 times, 1 visits today)