นายเนียง รุ่งนุช การผลิตถ่านไม้อัดแท่ง

นายเนียง รุ่งนุช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 บ้านสะพานดำ ผู้ที่ให้ความสำคัญแก่ชาวบ้านในการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ได้ให้ข้อมูลว่า ชาวบ้านในชุมชนบ้านสะพานดำ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวน ก็จะมีต้นไม้และกิ่งไม้ที่ต้องตัดออกเพื่อให้ต้นใหม่เจริญเติบโต ชาวบ้านบางคนก็นำไปเผาถ่านบ้าง แต่ไม่มากนัก บางคนก็นำมาเผาทิ้ง และยังมีถ่านแหลกที่เกิดจากการเผาแล้ว แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร ทำให้เกิดแนวคิดว่ากิ่งไม้และเศษไม้ที่กองทิ้งไว้ อีกทั้งก้อนถ่านแหลกๆ ที่ชาวบ้านทิ้งไปน่าจะนำมาทำประโยชน์ได้บ้าง จึงไปปรึกษากับนายทวี ประดับเวช อายุ 81 ปี อดีตนักวิชาการของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เพื่อหาวิธีในการนำเศษกิ่งไม้และถ่านแหลกมาทำประโยชน์ โดยนายทวี ได้คิดค้นทดลองนำถ่านแหลกๆ มาบดให้เป็นผงแล้วนำแป้งเปียกไปผสมจนหมาด จากนั้นก็ลองนำมาปั้นให้ตรงกลางมีรู แล้วตากให้แห้งก่อนนำมาติดไฟ พบว่าให้พลังงานดีพอกับเศษไม้ ซึ่งก้อนถ่านที่มีรูตรงกลางนั้นสามารถติดไฟได้เร็วและอยู่ได้นานทำให้การหุงต้มไม่สิ้นเปลืองพลังงานมากนัก เมื่อประสบความสำเร็จแล้วก็นำไปสาธิตให้ชาวบ้านดูและให้ชาวบ้านทดลองทำใช้เอง จนชาวบ้านพอใจและเริ่มทำใช้กันเกือบทุกครัวเรือน
“เมื่อคนในชุมชนทำสำเร็จก็มีคนในชุมชนอื่นมาเรียนรู้บ้าง แต่เนื่องจากหมู่บ้านสะพานดำไม่มีงบประมาณในการทำให้เป็นศูนย์เรียนรู้ จึงประสานของบประมาณจากกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี มาเป็นทุนในการเปิดศูนย์เรียนรู้อบรมชาวบ้าน”
“คนคิดเรื่องของถ่านอัดแท่งไม่ใช่ผมคนแรก มีการทำกันมาก่อนแล้ว เพียงแต่นำมาปรับปรุงให้สมดุลขึ้น แต่ที่คิดประดิษฐ์กระบอกถ่านอัดแท่งคือผมคิดเอง” นายทวีกล่าว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 เปิดเผยว่า เตาไฟและถ่านอัดแท่งประหยัดพลังงานเป็นทางเลือกหนึ่งของชุมชน ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน 16,500 บาท จากกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด มหาชน เมื่อปี 2550 นำชาวบ้านเข้ามาอบรมทำถ่านอัดแท่งประหยัดพลังงานใช้เองในครัวเรือน เพื่อเป็นการประหยัดแรงงาน ประหยัดไฟ และค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น จนตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสะพานดำ
“หากประชาชนทำเองใช้เองประหยัดมาก แต่เกรงว่าประชาชนจะไม่สนใจตรงนี้ จึงทำประชาคมหมู่บ้านว่าสนใจหรือไม่หากสนใจก็ต้องให้ชาวบ้านเข้ามาอบรม ขณะนี้มีชาวบ้านที่สนใจประมาณ 40% เพราะชาวบ้านส่วนหนึ่งไม่เห็นความจำเป็น เห็นว่าการใช้แก๊สจะสะดวกรวดเร็วกว่าในการทำอาหาร จึงอยากให้ประชาชนทุกครัวเรือนหันมาใช้พลังงานตรงนี้”
นายสมหวัง จาติกุล ชาวบ้านที่ผลิตถ่านอัดแท่ง เปิดเผยว่า พื้นที่บ้านสะพานดำมีวัตถุดิบจำนวนมากไม่ต้องไปหาซื้อ อย่างกิ่งมะม่วงมีการซอยกิ่งตัดแต่งกันทุกปี เพื่อให้ออกผลผลิตใหม่ก็ต้องปรับปรุงซอยกิ่งออก มีกะลามะพร้าวเยอะ วัตถุดิบหาได้ในท้องถิ่น วัตถุดิบเหล่านี้เดิมทีชาวบ้านต้องนำไปเผาทิ้งโดยที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย แถมยังก่อให้เกิดภาวะสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษไปด้วย แต่หากเอามาเผาทำเป็นถ่านอัดแท่งจะสามารถย้อนกลับมาใช้ในครัวเรือนได้ และการทำถ่านอัดแท่งก็จะใช้เวลาในยามว่าง หรือหลังเลิกจากทำสวน ทำไร่ ใช้วิธีการไม่ยุ่งยากมากก็สามารถทำใช้เองได้ ซึ่งเป็นลักษณะของการพึ่งพาตนเองไปในตัว ทำให้เกิดการมีงานทำหมุนเวียนไปเรื่อย ช่วยในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และช่วยประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)