นายกรัฐมนตรี ชื่นชมผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า อิมปานิ จากจังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรี >>> วันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 09.40 น. ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Bank พร้อมคณะมาพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า อิมปานิ จากจังหวัดราชบุรี
นายเอกสิทธิ์ โกมลกิตติพงศ์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ฯ รายงานว่า ผ้าขาวม้า อิมปานิ เป็นผ้าทอที่มีความพิเศษและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เริ่มตั้งแต่การคัดเส้นด้ายซึ่งเป็นฝ้าย 100% พร้อมนวัตกรรมในตัวเนื้อผ้าที่มีความนุ่มนิ่มตั้งแต่แรกสัมผัส มีสีสันที่ทันสมัยแต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นไทย สะท้อนวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและสามารถนำไปตัดเย็บผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ เช่น กระเป๋าสะพายสำหรับบุรุษและสตรี ตุ๊กตารูปสัตว์ต่าง ๆ ห่อปกสมุดบันทึก กางเกงเล (ชาวใต้) ส่งผลให้ผ้าขาวม้า อิมปานิ มีความทันสมัยสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวชื่นชมฝีมือคนไทยที่มีความรู้ความสามารถ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการดัดแปลง ผ้าขาวม้า อิมปานิ เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่สามารถใช้ได้ทั้งบุรุษและสตรี จึงขอเชิญชวนให้คนไทยหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ของคนไทยเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและเพิ่มโอกาส พร้อมกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป
Cr.ราชบุรี วาไรตี้

(Visited 1 times, 1 visits today)