ชุมชนสระน้ำทิพย์ (บ้านครก) ม.19 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง ผ่านการประเมินในระดับสวยสุข ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศน์ และอนุรักษ์ (ภาคกลาง)

ชุมชนสระน้ำทิพย์ (บ้านครก) ม.19 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง เป็นหมู่บ้านที่ผ่านการประเมินในระดับสวยสุข ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศน์ และอนุรักษ์ (ภาคกลาง) โดยได้ไปร่วมจัดนิทรรศการ ณ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก ในระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 โดยการนำของนายจีรพล อ่อนสีทอง พัฒนาการอำเภอบ้านโป่ง

(Visited 1 times, 1 visits today)