จังหวัดราชบุรี KICK-OFF ตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 17.30 น.  นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิด”KICK-OFF ตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหลังเก่า โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมศิลปะ การแสดงวัฒนธรรม  8  กลุ่มชาติพันธุ์ การสาธิตปั้นสิบ ทอผ้า จักสานและเลือกซื้อสินค้าOTOP สินค้าเกษตร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้มีเกียรติ ร่วมงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)