จังหวัดราชบุรี ^__^ บ้านวัดปรกเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี “หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2559”

นางสาวเพ็ญแข ศรีสุทธิกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวก พร้อมทั้งลงพื้นที่หมู่บ้านวัดปรกเจริญ ต.ตาหลวง เพื่อพบประผู้นำ/ชาวบ้าน พร้อมกับเข้าเยี่ยมชมกลุ่ม OTOP สถานที่สำคัญต่างๆในชุมชน ในการเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นหมู่บ้าน OVC (หมู่บ้านOTOP เพื่อการท่องเที่ยว) ของอำเภอ โดยมีนายชัยยา ขำสะอาด พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นางนวลนิตย์ สังข์กระแสร์ พัฒนาการอำเภอดำเนินสะดวก ข้าราชการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมทั้งผู้นำชุมชน ใ้ห้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558

(Visited 1 times, 1 visits today)