จังหวัดราชบุรี ^__^ บ้านวัดปรกเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

นายสุเทพ สุริยะพันธ์พงษ์ กำนันตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดว ในฐานตัวแทนจังหวัดราชบุรี ทีู่้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ึ่้่บ้านวัดปรกเจริญ ม.6 ต.ตาหลวง ในงาน“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ” ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)