จังหวัดราชบุรี ^__^ บ้านบางโตนด หมู่ที่ 4 ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

บ้านบางโตนด หมู่ที่ 4 ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2558

(Visited 1 times, 1 visits today)