จังหวัดราชบุรี ให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาการบันทึกข้อมูล จปฐ. ปี 2561

วันที่ 16  กุมภาพันธ์ 2561  นักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี  ให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหา การบันทึกข้อมูล จปฐ. ปี 2561 แก่ ผู้บันทึกข้อมูลและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)