จังหวัดราชบุรี ให้คำแนะนำการใช้โปรแกรม จปฐ. ปี 2561

วันที่  11  มกราคม  2561  นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี  นักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานสารสนเทศ ให้คำแนะนำการใช้โปรแกรมการบันทึกข้อมูล  จปฐ. ปี 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)