จังหวัดราชบุรี>>> วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาราชการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ เปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP เชิงอนุรักษ์ บ้านผาปก หมู่ที่ 3 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุ

จังหวัดราชบุรี>>> วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาราชการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ เปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP เชิงอนุรักษ์ บ้านผาปก หมู่ที่ 3 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดราชบุรี ปี 2560) ในการดำเนินงานครั้งนี้ นางนวพร สินคง พัฒนาการอำเภอสวนผึ้ง และทีมงาน ได้ประสานและเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)