จังหวัดราชบุรี ประชุมคณะคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

วันที่ 17 ตุลาคม 2561   เวลา 09.00 น.  นายชยาวุธ   จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมคณะกรมการกองทุนหมู่บ้านฯตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดราชบุรี ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)