จังหวัดราชบุรี “ประชุมขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายอนัษฐพงษ์ วิหคเหิร พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็น ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)