จังหวัดราชบุรี ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ โรงแรมแพรวอาภาเพลส อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี นายอนัษฐพงษ์ วิหคเหิร พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ระดับตำบล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

(Visited 1 times, 1 visits today)