อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์) มอบหมายให้ นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาแถลงข่าว และทำพิธีเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านวัดปรกเจริญ หมู่ที 6 ตำบลตาหลวง

งหวัดราชบุรี >>วันนี้ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์) มอบหมายให้ นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาแถลงข่าว และทำพิธีเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านวัดปรกเจริญ หมู่ที 6 ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยในส่วนของจังหวัดราชบุรี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้มอบหมายให้ นายณรงค์ ไพศาลทักษิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมแถลงข่าว และทำพิธีเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านวัดปรกเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก อย่างเป็นทางการ [

(Visited 1 times, 1 visits today)