คณะทำงานตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล (จปฐ.) ระดับจังหวัด ติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

วันที่  9  กุมภาพันธ์  2561 พาณิชย์จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นักวิชาการฯร่วมกับนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561 ณ ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)