กล้วยหอมทองทอดสูญญากาศ

ผู้ผลิต : กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลไม้บ้านหวายน้อย

ที่อยู่ : 41  หมู่ที่ 3 ตำบลสวนผึ้ง  อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180

หมายเลขโทรศัพท์ : 08 5237 1121

(Visited 1 times, 1 visits today)