จังหวัดราชบุรี นางสาวเบ็ญจมาศ เจียงแจ่มจิตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง รับโล่รางวัลพระราชทานฯ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย้ญ เป็นสุข ในงาน CD Day

จังหวัดราชบุรี>>>นางสาวเบ็ญจมาศ เจียงแจ่มจิตร [...]

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรี>>>นิทรรศการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพีง ในงาน ‪#‎มหกรรมสืบสานภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง‬ ณ บรมราชาอนุเสาวรีย์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี “บ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ 5 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี”

จังหวัดราชบุรี>>>นิทรรศการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพ [...]

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรี>>>นิทรรศการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพีง ในงาน ‪#‎มหกรรมสืบสานภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง‬ ณ บรมราชาอนุเสาวรีย์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี “บ้านดอนกระเบื้อง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี”

จังหวัดราชบุรี>>>นิทรรศการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพ [...]

อ่านต่อ