กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ให้การสนับสนุนการปักหมุดสถานที่สำคัญของหมู่บ้านOTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านวัดปรกเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ให้การสนับสนุนการปักหมุดส [...]

อ่านต่อ

28 มีนาคม 2559 จังหวัดราชบุรี เตรียมความพร้อมโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวปี 2559 ร่วมกับผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรในหมู่ที่ 6 บ้านวัดปรกเจริญ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ผู้นำอช.และภาคีเครือข่าย ปลัดอบต.วัฒนธรรม สาธารณสุข กศน.เข้าร่วม

28 มีนาคม 2559 จังหวัดราชบุรี เตรียมความพร้อมโครงการหมู [...]

อ่านต่อ

สับปะรดหวานฉ่ำ…งามล้ำตะนาวศรี…มากมีแร่ธาตุ…กราบอัฐิหลวงปูเทสน์…แดนนิเวศน์เชิงคีรี…ถิ่นคนดีชายแดนผ้าทอกระเหรี่ยง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอพื้นเมือง สถานที่ผลิต : บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 6 ต

สับปะรดหวานฉ่ำ…งามล้ำตะนาวศรี…มากมีแร่ธาตุ& [...]

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรี ^__^ บ้านวัดปรกเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี “หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2559”

นางสาวเพ็ญแข ศรีสุทธิกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน [...]

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรี ^__^ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านหัวเขาจีน ปี 2558 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

บ้านหัวเขาจีน เป็นนามเรียกขานถิ่นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชน [...]

อ่านต่อ