ชุมชนสระน้ำทิพย์ (บ้านครก) ม.19 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง ผ่านการประเมินในระดับสวยสุข ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศน์ และอนุรักษ์ (ภาคกลาง)

ชุมชนสระน้ำทิพย์ (บ้านครก) ม.19 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง เป็น [...]

อ่านต่อ

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีมาตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายธุรกิจชุมชน กิจกรรม ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้านวัตกรรมผ้าทอราชบุรีสู่สากล

วันที่ 26  เมษายน พ.ศ. 2561  เวลา  14:30 น. นายโชคชัย เ [...]

อ่านต่อ

นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รับฟังบรรยายสรุปการขับเคลื่อนหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม

17 ม.ค. 61 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเจ็ดเสมี [...]

อ่านต่อ

บ้านวัดปรกเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2560 เรามีกิจกรรมทุกวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์

บ้านวัดปรกเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จ [...]

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์) มอบหมายให้ นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาแถลงข่าว และทำพิธีเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านวัดปรกเจริญ หมู่ที 6 ตำบลตาหลวง

งหวัดราชบุรี >>วันนี้ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 [...]

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรี>>> วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาราชการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ เปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP เชิงอนุรักษ์ บ้านผาปก หมู่ที่ 3 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุ

จังหวัดราชบุรี>>> วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวล [...]

อ่านต่อ