ราชบุรีรับคณะกรรมการพิจารณากิจกรรมประกวดหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการชมรมกำนั [...]

อ่านต่อ