วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายไพบุลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 4 ติดตามการขับเคลื่อนงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแพ และอำเภอวัดเพลง

[...]

อ่านต่อ