วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมฯ ได้เยี่ยมให้กำลังใจ พบปะผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีร่วมกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP นำมาจัดแสดงและจำหน่ายในบริเวณงานประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี 2561 จำนวน 10 บูธ ในโอกาสนี้ นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายฯ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจ

(Visited 1 times, 1 visits today)