วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 จังหวัดราชบุรี ประกวดหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านแพะ หมู่ที่ 16 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่งและสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง

(Visited 1 times, 1 visits today)