ราชบุรี จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผ้าทอ ไท-ยวน ครั้งที่ 2วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 17 .00 น. นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผ้าทอไท-ยวน ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยนายวรนพ เกิดทวี ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดราชบุรี ในการนี้มีผู้ประกอบการมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วม 50บูธ

(Visited 1 times, 1 visits today)