จังหวัดราชบุรี ^__^ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 บรรยากาศในงานมหกรรมราชบุรี ภุมิปัญญารท้องถิ่น ของดีของกินอร่อย ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค วันนี้เป็นวันที่ 3 ยังคงขายดิบขายดีกันถ้วนหน้า

จังหวัดราชบุรี ^__^ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 บรรยากาศใ [...]

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรี ^__^ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30น. นายไพบูลย์ บูรณสันติ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ พัฒนาการอำเภอบางแพได้ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อน ศูนย์เรียนรู้บ้านสะพานดำหมู่ที่ 11 ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพโดยในการลงพื

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30น. นายไพบูลย์ บูรณส [...]

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรี ^__^ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15:00 น. นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายไพบูลย์ บูรณสันติ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมราชบุรี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของดี ของกินอร่อย ณ บริเวณโซนร้านทอง ศูนย์การ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15:00 น. นายสุรพล แสวงศั [...]

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรี ^__^ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นายไพบูลย์ บูรณสันติ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯพร้อมด้วยนางสาวธิติการต์ อ่อนน้อม นางสาวจุฑารัตน์ กลายกลั่น ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบ

จังหวัดราชบุรี ^__^ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นายไพบูลย์ [...]

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรีื ^__^ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น.นายไพบูลย์ บูรณสันติ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ประธานในการประชุมหัวหน้ากลุ่มงานหัวหน้าฝ่ายพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน เดือนมกราคม 2559 ณ ห้องประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

จังหวัดราชบุรีื ^__^ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น.นาย [...]

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรี O__~ นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับ นายไพบูลย์ บูรณสันติ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ในโอกาสที่เดินทางปฏิบัติหน้าที่ จังหวัดรา

จังหวัดราชบุรี O__~ นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่ [...]

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรี ^__^ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมวันอาสาพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมวันอาสาพัฒนาชุมชน ครบรอบ 47 ปี อำเภอโพธาราม ณ โรงเรียนวัดเขาแหลม หมู่ที่ 3 ตำบ

จังหวัดราชบุรี ^__^ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จัดกิจก [...]

อ่านต่อ