จังหวัดราชบุรี >>> วันที่ 18 เมษายน 2559 นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นำหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่จังหวัด รดน้ำขอพร นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ ห้อ

จังหวัดราชบุรี >>> วันที่ 18 เมษายน 2559 นางสา [...]

อ่านต่อ

ราชบุรีสืบสานประเพณีสงกรานต์>> วันที่ 12 เมษายน 2559 นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ ร่วมรดน้ำขอพรคณะผู้เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมการพัฒนาชุมชน

ราชบุรีสืบสานประเพณีสงกรานต์>> วันที่ 12 เมษายน 2 [...]

อ่านต่อ

ราชบุรีขับเคลื่อนประชารัฐ วันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประขารัฐ จังหวัดราชบุรี แก่ประธาน

ราชบุรีขับเคลื่อนประชารัฐ วันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 13. [...]

อ่านต่อ

ราชบุรี>>>วันจักรี..6 เมษายน 2559 นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ นำข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีวันจักรี ณ อนุสรณ์สถานรัชกาลที่ ๑ เขิงเขาแก่นจันทร์

วันจักรี..6 เมษายน 2559 นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต หัวหน้ากล [...]

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรี>>5 เม.ย.59 นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานสารสนเทศฯ ดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพและขยายผลโครงการ IQL ให้แก่พัฒนาการอำเภอและพัฒนากรทุกท่าน (โซนตะวันตก) จากอำเภอจอมบึง,สวนผึ้ง และอำเภอบ้านคา ณ ภูผาผึ้งรีสอร

5 เม.ย.59 นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ พร [...]

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรี >>> วันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดราชบุรีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมื

จังหวัดราชบุรี >>> วันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 0 [...]

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรี >>> วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น.นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณ ในการประกวดบูธ OTOP ในงาน ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2559 โดยอำเภอที่ชนะเลิศ ได้แก่ อำเมืองราชบุรี รองชนะเลิศอัน

จังหวัดราชบุรี >>> วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา [...]

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรี >>>วันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น.นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการพัฒนาชุมชนร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงา

จังหวัดราชบุรี >>>วันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 1 [...]

อ่านต่อ